Condenspotmetingen

Gemiddeld functioneert 30% van (de in het stoomtraject) gemonteerde condenspotten niet naar behoren. Het verlies aan tonnen stoom en daarmee een te hoge CO2-uitstoot is hierdoor groot. Rubix heeft eigen monteurs die condenspotten meten op locatie. Deze worden in kaart gebracht en gelabeld, gemeten en professioneel gerappporteerd.

Neem contact op met één van onze vestigingen om een afspraak te maken.