ESG - Environmental, Social, Governance

Onze klanten helpen op hun weg naar duurzaamheid
Onze producten en diensten omvatten verschillende manieren waarop wij onze klanten kunnen helpen bij hun streven naar duurzaamheid, het terugdringen van kosten en verspilling en het maximaliseren van de energie-efficiëntie.

Hieronder valt een breed scala aan conditiebewakings- en onderhoudsdiensten die onze klanten ondersteunen bij hun inspanningen om het energieverbruik van hun productie- en verwerkingsinstallaties te verminderen.

Luchtlekkage bijvoorbeeld veroorzaakt 14% energieverspilling in de hele productiesector. Wij kunnen onze klanten helpen dit probleem op te lossen.

Onze gedragscode en ethiek
Onze ESG-strategie wordt ondersteund door een sterke en transparante bestuursstructuur, een kader voor naleving en beleid, en de Gedragscode en Ethiek van de groep voor onze werknemers en zakenpartners. Wij hebben KPI's ontwikkeld en blijven die verbeteren zodat we onze vooruitgang kunnen blijven toetsen aan onze ESG-targets en -doelstellingen.

Wij doen ons best om het milieu te beschermen en de impact op het milieu te beperken. Dit omvat het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door het energieverbruik en het afval te verminderen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het respecteren en bevorderen van de mensenrechten en beschermen onze medewerkers tegen alle vormen van discriminatie. Wij tolereren geen enkele vorm van corruptie en treden hard op tegen misbruik.

Bijna 95% van onze grootste leveranciers heeft de gedragscode ondertekend en wij zijn actief in gesprek met de kleine minderheid die dit nog niet heeft gedaan. Wij controleren regelmatig de naleving van de duurzaamheidseisen van onze gedragscode door onafhankelijke beoordelaars, waaronder EcoVadis.

Meer informatie over duurzaamheid bij Rubix vindt u op de website van de Rubix groep: https://rubix.com/sustainability/