Duurzaam ondernemen

Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor duurzaam ondernemen in de Fabrikant – Distributie – Gebruiker keten. Intern ligt de focus op kennisontwikkeling en optimale werkomstandigheden; reductie van afval en energieverbruik door het realiseren van steeds efficiëntere werkprocessen.

Klanten adviseren en stimuleren wij onder meer tot het gebruik van duurzame producten in hun productie- en onderhoudproces.

Duurzaamheid en ethische inkoop

Wij zien erop toe dat onze producten worden geproduceerd in overeenstemming met lokale en internationale regels en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie voor verbetering van werkomstandigheden in de leveringsketen. Wij zijn lid van Amfori en zorgen dat al onze leveranciers zich houden aan de Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) Gedragscode.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij nemen MVO serieus om waarde op lange termijn te creëren voor onze klanten en de samenleving.

Klik op één van onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

BSCI Gedragscode

ESG Rapport

EcoVadis 2023