Administratie

De centrale administratie is gevestigd op het hoofdkantoor:

Rubix B.V.
Science Park Eindhoven 5047
5692 EB  Son en Breugel
Postbus 8831
5605 LV Eindhoven
Telefoonnr : 040-206 65 00

KvK nummer:

BTW nummer:

IBAN:

   

30137556

NL004129210B01

NL93RABO0158874390


Als bijdrage aan MVO, stimuleren wij onze klanten graag om de facturenstroom op elektronische wijze te gaan verwerken.

De voordelen van E-facturatie voor u zijn:

  • Besparing van tijd bij verwerking van facturen
  • Vermindering risico op het niet ontvangen van facturen
  • De ontvangen facturen kunnen elektronisch opgeslagen worden
  • Mogelijkheid facturen rechtstreeks in te lezen en te verwerken in uw administratie
  • Minder uitstoot van CO2 gassen (MVO)

Klik HIER indien u zich wilt aanmelden voor deelname aan E-facturatie.

Onderwerp: *

Debiteurennummer: *
Firmanaam: *

Email adres facturen: *
Email adres herinneringen: *

Contactpersoon
Heer/Mevrouw:
Naam: *
Emailadres: *
Telefoonnummer: *

Bankgegevens
IBAN nummer: *
BIC nummer: *
BTW-nummer: *
KvK-nummer: *