Voorkom explosiegevaar

Waarom bescherming tegen stofdeeltjes, waarom beveiliging tegen explosies?

Elke stofsoort die kan branden kan in principe ook exploderen als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden zijn de aanwezigheid van een hoeveelheid stof, zuurstof en een ontstekingsbron. De ontstekingsbron kan bijvoorbeeld zijn: Ontlading van statische elektriciteit, een vonk, laswerkzaamheden, slijpen, schuren of open vuur. Zelfs een oververhit lager kan de oorzaak zijn (Zie de totale vernietiging van de Imperial Sugar Factory in de USA in 2008). Stofexplosiegevaar is dus niet iets om lichtzinnig mee om te gaan en dient absoluut te worden voorkomen. Daarvoor is een Europese richtlijn (wet) opgesteld, de ATEX 94/9/EG (ATEX), die sinds 30 juni 2003 in werking getreden is voor alle lidstaten van de EG.

Stofexplosiegevaar kan in de allereerste plaats worden voorkomen door wat de Engelsen noemen “Good Housekeeping”; want waar geen stof aanwezig is, kan ook geen stof ontploffen. Uitermate belangrijk daarbij is, dat de reiniging wordt uitgevoerd met machines die daarvoor zijn ontworpen en dat vooral veilig kunnen doen. Ruwac is de nummer 1 op het gebied van ontwerp, productie en veiligheid van industrie stofzuigers ontworpen om in ATEX gezoneerde omgevingen veilig te kunnen functioneren.

In vele takken van de industrie worden poeder- en stofvormige producten verwerkt of ontstaan deze tijdens het productieproces. Aangezien alle vaste stoffen stofdeeltjes vormen en deze ook kunnen mengen, bestaat er een oneindige veelvoud aan stofsoorten. Stof bestaat uit fijne deeltje van vaste stoffen in de lucht, die ontstaan door mechanische processen of door wervelingen. Indelingen zijn zeer moeilijk te maken, en er bestaan daarom meerdere mogelijkheden:

  • naar grootte van de stofpartikels
  • naar herkomst
  • naar belasting voor de mens
  • naar fysische eigenschappen

 

Granulaat                           Stof                                   Poeder

 

Onafhankelijk van de indeling als "nutsstof" (metallurgie, productie van kleur- en kunststoffen, farmacie, cosmetica) of als afvalstof, veroorzaken alle stofsoorten gevaar voor de gezondheid en veel stoffen bovendien ook brand- of zelfs explosiegevaar. Een 1 mm dikke laag houtstofmengsel is bijvoorbeeld al voldoende voor een explosie!
Deze feiten, gecombineerd met een nog weinig ontwikkeld bewustzijn van dit gevaar bij vele betrokkenen in vergelijking met explosiebeveiliging, onderstrepen het belang van het thema beveiliging tegen stofexplosies.

Download HIER de folder en lees meer over veiligheid bij stofexplosiegevaar.

Voor meer informatie neem contact op met:
RUBIX-Group NL Cuijk