Valbescherming

Bescherming tegen vallen

Een valbeveiligingssysteem zorgt ervoor dat een persoon aan een verankeringspunt vastgemaakt wordt zodat het risico op vallen volledig ongedaan gemaakt wordt of om een risicoloze val te waarborgen.

De persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogtes zijn opgebouwd uit 3 onlosmakelijk verbonden bestanddelen:

  • de grip rond het lichaam (harnas)
  • de valbeveiligingskoppeling
  • het verankerings- of bevestigingssysteem

Normen

Valbeveiliging is te zien als een systeem, bestaande uit meerdere componenten, die dikwijls uitwisselbaar zijn, zodat ze ook elk afzonderlijk aan de normvereisten moeten voldoen. De normen EN 363, EN 364 en EN 365 vormen de ruggengraat van die groep, omdat ze het geheel beschrijven en een aantal gemeenschappelijke vereisten opleggen, in het bijzonder op het gebied van beproevingsmethoden en mee te leveren informatie. Andere normen geven de specifieke vereisten aan voor de verschillende samenstellende onderdelen.

Jaarlijkse controle

Om de goede werking op lange termijn te garanderen alsook de veiligheid van de gebruikers, legt de Europese regelgeving verplichte controles op 2 niveaus op:

  • Niveau 1: vóór het gebruik van een PBM moet die visueel gecontroleerd worden door de gebruiker.
  • Niveau 2: de uitrustingen tegen vallen van hoogtes, of die nu op voorraad liggen (minder dan 12 maanden) of in gebruik zijn, moeten jaarlijks gecontroleerd worden door een daarvoor gekwalificeerd persoon. Vóór ieder gebruik dient er een visuele controle plaats te vinden.

De controles dienen te worden gedaan door een hiervoor bevoegde persoon volgens de door de fabrikant opgestelde procedures. 
Onze Safety specialisten zorgen voor de juiste inspectie van uw valbeveiliging.

Neem contact op met onze experts via: ppe.bnl@rubix.com