Rubix Brochure Gehoorbescherming

Geplaatst: 21-03-2022

Gehoorverlies door het werk is te voorkomen, maar als het gehoor eenmaal is verdwenen, komt het niet meer terug. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan blijvende gehoorschade veroorzaken, vaak zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is tot het te laat is. Het kan leiden tot oorsuizingen (suizen in de oren) of doofheid.

Lawaai kan ook een gevaar vormen voor de veiligheid op het werk, omdat het de communicatie verstoort en het moeilijker maakt om waarschuwingen te horen. Het is een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen en kan moeilijk op te sporen zijn omdat de effecten zich in de loop van de tijd geleidelijk opbouwen. In alle bedrijfstakken is gehoorverlies als gevolg van lawaai de op een na meest voorkomende reden voor verzekeringsclaims in verband met werkgeversaansprakelijkheid op het gebied van de gezondheid op het werk.

De "Control of Noise Regulations 2005" bepaalt dat iedereen die werkt in een omgeving waar het geluidsniveau hoger is dan 80db het risico loopt gehoorschade op te lopen en op verzoek moet worden voorzien van geschikte gehoorbescherming. Als het geluidsniveau hoger is dan 85db, is het verplicht gehoorbescherming aan te bieden en te dragen. Sinds april 2018 is gehoorbescherming voor de Europese regelgeving van Categorie II naar Categorie III gegaan.

De werkgever moet een betrouwbare en nauwkeurige schatting maken van de dagelijkse blootstelling van zijn werknemers aan lawaai. Wanneer het geluidsniveau hoger is dan 85dB(A) moet hij ervoor zorgen dat de werknemers gehoorbescherming dragen (oordopjes of oorkappen) binnen de aangewezen en duidelijk gemarkeerde zones.

SNR staat voor het theoretische dempingsniveau dat door uw apparatuur wordt geboden. Hoe hoger de SNR, hoe beter u beschermd bent. Bijvoorbeeld: als u wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van 110db (gebruik van draagbaar elektrisch gereedschap) is een SNR-bescherming van minimaal 30db vereist. 110db - 30db = veilig werkniveau van 80db. Het is absoluut noodzakelijk het dempingsniveau te controleren met de SNR-waarde die op de verpakking is aangegeven.

Met het assortiment gehoorbescherming van GISS bent u altijd goed beschermd.

Download hier de folder

  

« Nieuws overzicht